Dialoogdag – hulpverleners

Op donderdag 21 april 2016 organiseren we onze vierde Dialoogdag in het provinciehuis te Leuven. We starten om 9.30 uur.

Ons doel is om een dialoog tot stand te brengen tussen ouders, hulpverleners en medewerkers die werken in de jeugdhulp.

De thema’s die onze ouders kozen zijn de volgende:

De thema’s die onze ouders kozen zijn de volgende:

  • Ervaringsdeskundige: Tolk tussen ouders en hulpverleners.
  • Bezorgdheid of verontrusting?  Wanneer de ontwikkelingskansen van de minderjarige bedreigd worden of de psychische, fysieke of seksuele aspecten van het gezin een gevaar vormen.
  • Participatie: Actieve deelname van ouders aan de jeugdhulp.  Hun stem telt mee.
  • Nieuw samengestelde gezinnen: Hun problemen.  Kinderen niet het probleem wel vaak het slachtoffer.
  • Continuïteit: Zelfde hulpverlener doorheen je hulp.
  • Inclusie van kinderen met een handicap/beperking in het onderwijs en de jeugdhulp!  Kinderen met een beperking of handicap in het onderwijs (M-decreet) en in de Jeugdhulp.
  • Pleegzorg: Tijdelijke opvang voor kinderen.  Verhouding tussen Voorzieningen en Pleeggezinnen.  Hoe betrokken kunnen/mogen zijn als ouder.
  • Wegwijs in Jeugdhulp: Weet jij nog waar je hulp kan vinden?
  • Dienst OndersteuningsPlan: www.dop-vbb.be

Naast ouders met ervaring in Jeugdhulp zullen ook Pleegzorg, Ouders vanuit Inclusie en Jongeren (Cachet) mee participeren.

Naast een brede inbreng vanuit cliëntperspectief doen we ook beroep op professionele met een expertise rond het thema.  Zo zal er o.a. bij de tafel “Nieuw Samengestelde gezinnen” een kinderpsychologe aanschuiven.  Radar en Tonuso zullen samen met cliënten  vertellen vanuit eigen ervaring rond continuïteit en participatie.

Werk je met ouders? Geef hen zeker ook een seintje. We zijn nog volop op zoek naar ouders om hun stem te laten horen op deze dag!

De dag verloopt als volgt:

9.30 uur Ontvangst
10 uur Welkomstwoord door Mevr. Swinnen
10.05 uur Forumtheater: improvisatie en eigen ervaring
11.05 uur Voorstelling van de thema’s met getuigenissen ouders
11.25 uur Ronde 1 gesprekstafels
12.35 uur Broodjesmaaltijd
13.15 uur Ronde 2 gesprekstafels
14.25 uur Ronde 3 gesprekstafels
15.35 uur Afronding met feedback van de verschillende tafels
15.50 uur Receptie

Noteer dus alvast 21 april in je agenda!

Hopelijk tot dan.