Engagementsverklaring

ENGAGEMENTSVERKLARING

Ik, hulpverlener/medewerker in de jeugdhulpverlening, engageer mij om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de hulpverlening.

Het is belangrijk dat ouders zoveel mogelijk ERKEND worden in hun OUDERROL en AANGESPROKEN worden op hun VERANTWOORDELIJKHEID  als ouder. Door ouders ACTIEF te laten DEELNEMEN aan het hulpverleningsproces, worden ze partners  en mede-eigenaars in het traject dat ze afleggen.

Ik erken hierbij dat ouders recht hebben op:

 • hulp
 • bijstand
 • duidelijke en begrijpbare informatie
 • hulpverlening op hun maat
 • inspraak en participatie
 • respect voor hun gezinsleven
 • privacy

  Ik engageer mij om ouders:

 • actief te beluisteren
 • begrijpbaar en volledig te informeren
 • te betrekken bij het hulpverleningsproces
 • respectvol te behandelen en erkenning te geven aan hun ouderrol
 • op een eerlijke en transparante manier te benaderen

 

Klik hier om de  Engagementsverklaring te downloaden…

 

Ik,

hulpverlener/medewerker in de jeugdhulpverlening, wil graag de engagementsverklaring ondertekenen waarbij ik de rechten van ouders erken en me wil inzetten om ouders meer te betrekken bij de hulpverlening.

Mijn functie en organisatie

Mijn email