Informatie voor Hulpverleners

Ouderswerking Vlaams-Brabant wil het participatief werken met ouders stimuleren en ouders een stem geven.

De doelstellingen, zoals deze omschreven werden in de projectaanvraag, zijn de volgenden:

  • Het ondersteunen  van voorzieningen om participatief te werken met ouders
  • Het uitbouwen van een forum voor ouders
  • Het verwoorden van  ervaringen van ouders naar voorzieningen
  • Stimuleren beleidsparticipatie van ouders en de signalen vertalen naar beleidsthema’s

Er dient dus rekening gehouden te worden met verschillende niveaus bij het uitwerken van het project:  ouders, voorzieningen, hulpverleners en het beleidsniveau.

 

Ouders

Ouders wensen we in de eerste plaats te bereiken door het oprichten van een overkoepelende oudergroep. Het centraal idee hierbij is dat ouders ervaringsdeskundigen zijn:  zij hebben immers de ervaring en beleving over wat het is om hulp te krijgen. We willen deze deskundigheid gebruiken om andere ouders te helpen en de hulpverlening te optimaliseren.

Hierbij willen we benadrukken dat we geen individuele dossiers behandelen, we willen immers geen klachtenbank zijn. Wat we wel willen doen, is de hulpverlening in het algemeen optimaliseren. Hiervoor is het noodzakelijk dat de ouders loskomen van hun persoonlijke ervaring, hoewel deze natuurlijk de vertrekbasis is.

Daarnaast kunnen ouders ook via deze website een vragenlijst invullen of hun verhaal kwijt via mail.

 

Voorzieningen en hulpverleners

Voorzieningen en hulpverleners trachten we op verschillende manieren te bereiken: zo richten we een intervisiegroep in en  trachten we de voorzieningen te ondersteunen waar mogelijk. Voor meer informatie over de intervisiegroep, kan je hier  terecht.

Verder kunnen voorzieningen ook altijd beroep doen op ons:  heb je vragen rond het oprichten van een oudergroep, wil je  dat je brochure voor ouders graag nagelezen wordt, vraag je je af of je vragenlijst voldoende duidelijk is voor ouders of zoek je informatie rond ouderparticipatie? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Interactie tussen ouders en hulpverleners/voorzieningen

Verder is de interactie tussen ouders en hulpverleners ook erg belangrijk. Zo zullen we de bevindingen van onze overkoepelende oudergroep terugkoppelen naar de voorzieningen. Dit willen we onder andere doen via onze intervisiegroep, maar ook via deze website willen we syntheseteksten beschikbaar stellen waarin de standpunten van ouders weergegeven worden.

Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot rechtstreekse interactie tussen ouders en hulpverleners.

 

Beleid

Tot slot wensen we ouders te stimuleren om te participeren aan beleidsvorming. We willen het perspectief van ouders verwoorden op overlegmomenten, referentiegroepen en stuurgroepen op verschillende beleidsniveaus. Tot slot willen we ook beleidsadviezen formuleren aan de overheid.