Vragenlijst voor ouders

Het is belangrijk dat jij als ouder je stem laat horen!

Je kan dit doen door deel te nemen aan onze oudergroepen, maar ook door het invullen van onderstaande vragenlijst.

Deze vragenlijst is volledig anoniem, je hoeft dus geen namen te vernoemen.

Alvast bedankt voor jouw bijdrage!

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

 

Vragenlijst voor ouders

Vind je dat de hulpverlening in Vlaanderen goed geregeld is?

 Ja Neen

Waarom wel/ niet?

Voordat jij of je kind in de hulpverlening kwam:
Wist je er al voldoende over?

 Ja Neen

Wat had je liever nog meer geweten op voorhand?

Tijdens de begeleiding:
Wat vind je er goed aan?

Wat zou je liever anders willen?

Vind je dat je voldoende je mening kan zeggen?

Had je liever meer informatie tijdens de begeleiding? Waarover?

Krijg je genoeg de kans om samen te werken?

Had je andere verwachtingen? Welke?

Op welke manier voel jij steun van de hulpverlening?

Hoe kan de hulpverlening volgens jou beter?

Had je nog iets verwacht na de begeleiding?

Heb je nog opmerkingen?

Met welk soort dienst heb je ervaring in de Bijzondere Jeugdbijstand?

 Instelling Gezinstehuis Dagcentrum Thuisbegeleiding Begeleid zelfstandig wonen Pleegzorg Observatiecentrum Comité Bijzondere Jeugdzorg Sociale dienst Jeugdrechtbank